farazbinnaseem

instagram:

Following the 2013 Hajj (حج) on Instagram

To see more photos and videos from the 2013 Hajj, visit the Holy Ka’aba and al-Masjid al-Haram Mosque location pages or browse the #hajj and #حج hashtags.

Every year, more than three million Muslims make a pilgrimage to Islam’s holiest site, Mecca. This pilgrimage to Saudi Arabia, known as the Hajj (حج), takes place between the 8th and 12th days of the Islamic month of Dhu al-Hijjah (ذو الحجة), falling this year between October 14-18. The Hajj is a mandatory lifetime event for all able-bodied Muslims who are able to afford the journey, and it constitutes one of the Five Pillars of Islam.

The Hajj itself consists of many rites, the most iconic of which is known as Tawaf (طواف). For Tawaf, pilgrims enter al-Masjid al-Haram Mosque, at the center of which stands the sacred Kaaba: a cubic structure believed to be the first site of worship in the Islam faith. Pilgrims circle the Kaaba seven times counterclockwise in harmony, praying as they go.

61omerakyuz
61omerakyuz:

Vefatının sene-i devriyesinde II. Abdülhamid’de yanılanlar

10 Şubat 1918Vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyoruz. Enver Paşa:Enver Paşa, Beylerbeyi Sarayı’ında hapis olan Sultan Abdülhamid’i ziyaretten dönerken Talat Paşa’ya ağlayarak şu itirafta bulunur; “Başımıza ne geldiyse bu adama yaptıklarımızdan geldi ve daha ne gelecekse o yüzden gelecek”. Paşa bütün eylemlerimin hesabını vermeye hazırım. Biz Turan yapmak istedik, viran olduk. Bizim asıl mesuliyetimiz Sultan Hamid’i anlamamak ve Siyonizme alet olmaklığımızdır. Acıdır, fakat hakikat budur!Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi:”Sultan Abdülhamid Han’ın hal edilmesi kararını destekledim. Ancak, 6 ay sonra anladım ki Abdülhamid’in siyasetteki ağırlığı bütün meclise denk hatta meclisten fazla idi.”Rıza Tevfik Bölükbaşı:”Meşrutiyet’in ilanından beri maarifimiz ilerleyeceğine bilakis geriledi. Şimdi Sultan Abdülhamid’in o beğenmediğimiz maarif seviyesine yerişmek için hiç olmazsa on sene çalışmamız lazım.H.Nihal Atsız:Sultan Abdülhamid, kızıl değil “Gök Sultan”dır.N.Nazif Tepedenlioğlu:"Sultan Abdülhamid’in saltanat devrini bir ‘Kızıl Sultan istibdâdı’ diye özetleyenler, eğer gaflete boğulmuş safdiller değillerse mutlaka yabancı hırslara satılmış vatan hâinleridir."Lütfi Simavi:"Eğer saltanatta kalsa idi, İtalya Trablusgarb’a giremezdi ve bu meseleyi sulh yoluyla hallederdi. Balkan muhârebesinin önüne geçer ve bu milleti delicesine Birinci Dünya Harbi’ne sokmazdı."Kaynaklar:Sultan Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Çamlıca BasımSultan İkinci Abdülhamid Han, Hazırlayan İbrahim AkkurtYa Rabbi-i zü’lcelal-ü eya Halike’i beşer,

Senden gelür bu aleme madam hay ü beşer,


Sultan Hamid-i adile takdir-i hayr kıl,


Sultan Hamid’e malik ü memlûk olan bu halk,


Hiçbir zamanda behyemez reh-ber-i diğer.


Abdülhak Hamid Tarhan


Sultan Abdülhamid Han’ı anlamak, bugünkü Türkiye’yi anlamak olacaktır….

61omerakyuz:

Vefatının sene-i devriyesinde II. Abdülhamid’de yanılanlar

10 Şubat 1918
Vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyoruz. 

Enver Paşa:
Enver Paşa, Beylerbeyi Sarayı’ında hapis olan Sultan Abdülhamid’i ziyaretten dönerken Talat Paşa’ya ağlayarak şu itirafta bulunur; “Başımıza ne geldiyse bu adama yaptıklarımızdan geldi ve daha ne gelecekse o yüzden gelecek”. Paşa bütün eylemlerimin hesabını vermeye hazırım. Biz Turan yapmak istedik, viran olduk. Bizim asıl mesuliyetimiz Sultan Hamid’i anlamamak ve Siyonizme alet olmaklığımızdır. Acıdır, fakat hakikat budur!

Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi:
”Sultan Abdülhamid Han’ın hal edilmesi kararını destekledim. Ancak, 6 ay sonra anladım ki Abdülhamid’in siyasetteki ağırlığı bütün meclise denk hatta meclisten fazla idi.”

Rıza Tevfik Bölükbaşı:
”Meşrutiyet’in ilanından beri maarifimiz ilerleyeceğine bilakis geriledi. Şimdi Sultan Abdülhamid’in o beğenmediğimiz maarif seviyesine yerişmek için hiç olmazsa on sene çalışmamız lazım.

H.Nihal Atsız:
Sultan Abdülhamid, kızıl değil “Gök Sultan”dır.

N.Nazif Tepedenlioğlu:
"Sultan Abdülhamid’in saltanat devrini bir ‘Kızıl Sultan istibdâdı’ diye özetleyenler, eğer gaflete boğulmuş safdiller değillerse mutlaka yabancı hırslara satılmış vatan hâinleridir."

Lütfi Simavi:
"Eğer saltanatta kalsa idi, İtalya Trablusgarb’a giremezdi ve bu meseleyi sulh yoluyla hallederdi. Balkan muhârebesinin önüne geçer ve bu milleti delicesine Birinci Dünya Harbi’ne sokmazdı."

Kaynaklar:Sultan Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Çamlıca Basım
Sultan İkinci Abdülhamid Han, Hazırlayan İbrahim Akkurt


Ya Rabbi-i zü’lcelal-ü eya Halike’i beşer,

Senden gelür bu aleme madam hay ü beşer,

Sultan Hamid-i adile takdir-i hayr kıl,

Sultan Hamid’e malik ü memlûk olan bu halk,

Hiçbir zamanda behyemez reh-ber-i diğer.

Abdülhak Hamid Tarhan

Sultan Abdülhamid Han’ı anlamak, bugünkü Türkiye’yi anlamak olacaktır….